NORDISK ARKIVFORMIDLINGSKONFERANSE 2013 #arkividag – relevans, medvirkning, dialog

Kategori: Siste innleggEllen Røsjø @ 05-06-2013

24.-25. oktober 2013 arrangerer Norsk kulturråd, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren i samarbeid med en nordisk fagkomité en nordisk arkivformidlingskonferanse på møtesenteret KS agenda i Oslo.
Vi ønsker å gjøre opp status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi oppnådd? Hvor går veien videre? Hva er de viktigste trendene, tendensene og plattformene? Hva er [...]

Les mer om: NORDISK ARKIVFORMIDLINGSKONFERANSE 2013 #arkividag – relevans, medvirkning, dialog


Nyt nummer af Nordisk Museologi er udkommet

Kategori: Siste innleggAne Hejlskov Larsen @ 28-06-2012

Nordisk Museologi No. 1 2012 is a debate issue. The authors of the articles discuss either a new development in the field of museums and museology, or problematise existing museological concepts and ways of thinking.
Associate Professor Beate Federspiel from Kunstakademiets Konservatorskole (the Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation) begins [...]

Les mer om: Nyt nummer af Nordisk Museologi er udkommet


Workshop om arkivdagen 2012 Møteplasser

Kategori: ArkivdagenEllen Røsjø @ 01-06-2012

Tid: 18. juni kl. 1030 – ca. 1500
Sted: Oslo byarkiv.
Årets tema er Møteplasser. Vi får innledninger med ideer og erfaringer. Vi kan diskutere ideer til digitale forellinger. Vi prøver å få til en dugnad der vi lager digitale fortellinger rundt temaet utover høsten.
Innledninger:
- Om Oslo-samarbeidet om arkivdagen, Runhild Seim, Riksarkivet
- Om den nordiske sammenhengen, [...]

Les mer om: Workshop om arkivdagen 2012 Møteplasser


Skoleprosjektet “Robert Levin, f. eks.” i Oslo byarkiv

Kategori: Barn og ungeRøsjø Ellen @ 29-02-2012

Tidsskriftet arkiv har nå publisert en artikkel som ble skrevet i 2006 som en oppsummering til ABM-utvikling av Oslo byarkivs arbeid med skoleprosjektet «Robert Levin f.eks.». Artikkelen behandler erfaringer som fremdeles er viktige og aktuelle.

Les mer om: Skoleprosjektet “Robert Levin, f. eks.” i Oslo byarkiv


Ledige plassar på spennande studium

Kategori: Siste innlegg, Utdanning og kompetanseBjarnhild Samland @ 08-09-2011

Det er framleis ledige plassar på vidareutdanningstilbodet “Samfunnsfag med vekt på entreprenørskap og digital formidling”.  Studiet ser på kva verdi  kulturformidlinga kan ha i samfunnet og gir kompetanse om kulturarv, digital formidling og kulturelt entreprenørskap.  Det er Høgskulen i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune som tilbyr studiet. Studiestad er Sogndal og oppstart [...]

Les mer om: Ledige plassar på spennande studium

Stikkord:


Landskap i endring – fotografiene forteller – en ny nettutstilling fra Aust-Agder kulturhistoriske senter

Kategori: Barn og unge, På nett, Siste innlegg, Utdanning og kompetanse, Utstilling og opplevelseGaute Chr. Molaug @ 01-09-2011

På nettstedet ”Landskap i endring – fotografiene forteller” lar vi et utvalg av fotografier, vise hvordan landskap i Aust-Agder har endret seg i løpet av de siste 150 årene. De fleste motivene er knyttet til endringer i kulturlandskapet, men noen av fotografiene vil også vise ulike typer av naturlandskap. http://www.aaks.no/landskap/
I tillegg til å være en [...]

Les mer om: Landskap i endring – fotografiene forteller – en ny nettutstilling fra Aust-Agder kulturhistoriske senter

Stikkord: , , , , , ,


Nyt nummer af Nordisk Museologi har fokus på digital museologi

Kategori: Siste innleggAne Hejlskov Larsen @ 08-08-2011

Det nye nummer af det nordiske forskningstidsskrift Nordisk Museologi bringer artikler på engelsk og skandinaviske sprog med ny viden og ny forskning i brugen af digitale teknologier på museer. Numrets tema og artikler er skabt i et samarbejde med komitéen bag den nordiske NODEM konference, der blev afholdt i København november 2010. Numret er på [...]

Les mer om: Nyt nummer af Nordisk Museologi har fokus på digital museologi


Nytt studium i formidling i Oslo

Kategori: Utdanning og kompetanseEllen Røsjø @ 29-04-2011

Høgskolen i Oslo tilbyr nå studieemne i arkivformidling! Arkivformidling og arkivarens rolle (15 stp) går høsten 2011 og Arkivpedagogikk, utstillinger og nettformidling (15 stp) våren 2012. Emnene inngår i arkivbachelorprogrammet, men er også åpne for andre. Mer informasjon kommer – følg med! Brosjyre fins under aktuelt på høyre side øverst.

Les mer om: Nytt studium i formidling i Oslo


ABM samarbejde om lokalhistorie (modeludvikling)

Kategori: Litteraturbentejensen @ 04-11-2010

Nu findes rapporten: Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde om lokalhistorie Fase 2: Afprøvning af modeller som pdf på nettet – klik her: http://www.aalborgkommune.dk/Borger/Kultur-natur-og-fritid/lokalhistorie/Aalborg-Stadsarkiv/Documents/Rapport-om-kommunalt-ABM-samarbejde-om-lokalhistorie.pdf

 Projektet ”Modeludvikling for kommunalt ABM-samarbejde” har som formål at skabe grobund og grundlag for et tæt, organiseret, formaliseret og optimeret kommunalt ABM-samarbejde på det lokalhistoriske område på administrativt og fagligt driftsniveau. Fokus i projektet [...]

Les mer om: ABM samarbejde om lokalhistorie (modeludvikling)


NODEM- konference om digitale medier og kulturarv i København

Kategori: Siste innleggcharlotteshj @ 25-10-2010

Den 24-26 november afholdes NODEM konferencen “From place to prescence” i København, og nu er første version af programmet klar i i pdf.
Del det med dine mest digitalt interesserede kollegaer – men også gerne med alle andre. Det er ikke en konference for teknikere og nørder, men for alle som har interesse i digital [...]

Les mer om: NODEM- konference om digitale medier og kulturarv i København


Neste side »